OSMTJ BELGIUM

OSMTH SO

+ Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem +

Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem

DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË

THE GRAND PRIORY OF BELGIUM

LE GRAND PRIEURÉ DE BELGIQUE

GROßPRIORAT BELGIËN

 

 

CARITA ALGEMEEN

 

Wij beschouwen het als onze bijzondere opdracht en plicht : hulp aan derden, minderbedeelden en hulpbehoevenden te verlenen en caritatieve acties te ondernemen.

De Orde wil zich inzetten ter bescherming van de medemens, de zwakkere in de maatschappij, in het algemeen en het welzijn van de dieren & de natuur en leefmilieu in het bijzonder,

Onze opdracht tot edelmoedigheid concretiseren wij door te getuigen van naastenliefde en broederschap bij middel van :

  • Creatieve acties waardoor wij, minstens op een bescheiden manier, kunnen bijdragen tot de oplossing van maatschappelijke problemen.
  • Een daadwerkelijke inzet voor de medemens, waarbij wij voornamelijk oog hebben voor de individuele noodgevallen, ongeacht ras, sexe en ideologie,
  • Een daadwerkelijke inzet voor het welzijn van de dieren in het algemeen,
  • Een daadwerkelijke inzet voor een beter leefmilieu,
  • Aan bestaande humanitaire acties willen wij ook graag medewerken.
  • In onze werking nemen wij deel aan zowel binnenlandse (lokale) als buitenlandse (internationale) projecten.

Wij willen graag hulp bieden, daar waar nodig en waar wij menen ons bescheiden steentje te kunnen bijdragen aan hulpbehoevenden of mensen in nood.

Deze ‘hulp’ kan bestaan uit zowel effectieve, daadwerkelijke materiële en fysieke hulp als uit financiële steun.

 

 

CARITAS OP GROOT PRIORIJ NIVEAU

 

PLAN INTERNATIONAL

Ieder niveau binnen onze organisatie draagt zijn steentje bij aan de gekozen caritas projecten.

De Groot Priorij heeft als eerste Internationaal en Permanent project de financiële ondersteuning van Plan International / Plan België (Foster Parents).

De ngo Plan België is lid van de internationale Plan-koepel. Sinds 1983 werken zij onafgebroken met en voor kinderen en hun locale gemeenschappen in het Zuiden. Zij gaan er de strijd aan met armoede, onrecht en ongelijkheid.

In meer dan 50 van de meest kwetsbare landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, geven zij kinderen de kans om hun leefwereld daadwerkelijk te veranderen en hun rechten op te eisen. In België sensibiliseren zij het grote publiek, werven fondsen en zetten de kinderrechten op de agenda van scholen, media en politici. Onafgebroken spannen zij zich door hun werking in zodat kansarme kinderen een goede start in het leven zouden bekomen. De betrachting hierbij is o.a. : het inrichten en uitbouwen van kwaliteitsvol onderwijs, het voorzien van medische hulp, de bescherming tegen misbuiken en geweld, het voorzien en uitbouwen van drinkwatervoorziening en sanitair, het bevorderen van de seksuele gezondheid en de preventie tegen HIV/AIDS. Ook wordt getracht, aan de jongeren inspraak te geven in het nemen van levensbelangrijke beslissingen zoals o.a. huwelijk, enz, … ,aan de gemeenschappen een behoorlijk inkomen te geven en de voorbereiding op noodsituaties te organiseren.

Permanent ondersteunen wij Plan International in het algemeen en Plan België in het bijzonder en ‘adopteerden’ wij twee kinderen in Azië en Afrika, die wij een betere toekomst willen bieden.

GAIA

In onze strijd voor het dierenwelzijn en tegen elke vorm van dierenmishandeling ondersteunen wij ook permanent financieel de Belgische dierenrechtenorganisatie : GAIA , die in België

wellicht de meest bekende en meest invloedrijke dierenrechtenorganisatie is. Wij zijn Beschermend Lid en Donateur.

Meer info : gaia.be

SANT’EGIDIO

Ieder werkingsjaar verlenen wij materiële en financiële steun aan SANT’EGIDIO.

SANT’EGIDIO is een Internationaal humanitair genootschap met meer dan 60.000 leden. Zij willen een verschil maken en knopen vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten. In de Lage Landen heeft Sant’Egidio haar centrum in Antwerpen.

Ook veel gekend onder de naam KAMIANO (zo werd Pater Damiaan door de melaatsen op Molokai genoemd) met haar restaurant voor thuislozen dat de deuren opende op 4 juni 1994. Kamiano is iedere ochtend open voor acute opvang en begeleiding, ontbijt en lunch, administratieve hulp, medische eerstelijnszorg, douchemogelijkheid, kledij, enz. Op woensdag en op zaterdagavond kan wie op straat leeft er terecht voor een gratis warme maaltijd. De andere avonden van de week trekken vrijwilligers zelf de straat op met de ‘Kamiano-mobiel’.

In de loop der jaren kwamen duizenden mensen in nood bij Kamiano over de vloer. Wekelijks verstrekt Kamiano een duizendtal maaltijden. De afgelopen jaren ontstonden er ook Kamiano-restaurants in Brussel en in Luik.

Voor het geheel tekenen een kleine ploeg professionelen, aangevuld met een schare enthousiaste vrijwilligers. Onder hen mensen die dit met grote trouw en kunde al vele jaren doen, maar ook tal van occasionele vrijwilligers. Kamiano wordt ook door de Stad ondersteund.

In Kamiano is de arme in de eerste plaats een mens. Een mens is immers veel meer dan de som van zijn problemen. Elke bezoeker van ons centrum is bij naam gekend. Het respect dat ze vaak missen in de maatschappij door hun ziekte of handicap, werkloosheid, verslaving, dakloosheid, gevangenisverleden of vereenzaming herontdekken ze in Kamiano.

Het beeld bij uitstek van de vriendschap in Kamiano is dat van het Kerstavondmaal. Dan zitten de thuislozen en de vrijwilligers samen aan de feestdis. Iedere gast ontvangt ook een persoonlijk geschenk. Die dag is er voor ieder plaats in de herberg. Dit kerstfeest, dat in Antwerpen op verschillende locaties, waaronder de Sint-Carolus Borromeuskerk, plaatsvindt, verwarmt ieder jaar vele harten.

DIVERSEN

Daarnaast worden er ieder werkingsjaar nog verschillende doelen gekozen die wij financieel of materieel ondersteunen. Zo boden wij reeds steun en werkten wij in het verleden voor o.a. het RODE KRUIS België, de C-DIENSTEN, enz, ….

C-Dienstvzw is een humanitaire organisatie die hulpbehoevenden in de regio Antwerpen en omgeving uit de nood helpt. Zij bieden hulp aan personen die in financiële- of in materiële moeilijkheden zijn geraakt.

Zij helpen hen bij een verhuis, met schilderwerken, met kleine reparaties. Zij bezorgen hen tweedehands meubilair en zorgen voor voedselverdeling, enz …

Meer info : cdienst.be

 

 

CARITAS OP COMMANDERIJ NIVEAU

 

Naast de Nationale Caritatieve projecten van de GROOT PRIORIJ dienen de diverse Commanderijen jaarlijks één of meerdere Caritatieve doelen voorop te stellen. Om dit te kunnen verwezelijken organiseren zij jaarlijks activiteiten die hen in staat stellen deze vooropgestelde doeleinden tot een goed einde te kunnen brengen.

Ook deze hulp kan bestaan uit zowel effectieve, daadwerkelijke materiële en fysieke hulp als uit financiële steun.

 

 

CARITAS OP INDIVIDUEEL NIVEAU

 

Onverminderd de caritatieve opdracht uitgaande van de Groot Priorij en de initiatieven genomen door de diverse commanderijen, is het bovendien de bijzondere opdracht, taak en plicht van iedere individuele Tempelier zich permanent in te zetten en hulp te verlenen aan derden, minderbedeelden en hulpbehoevenden en humane en/of caritatieve acties te ondernemen. Een daadwerkelijke inzet voor de medemens en dier, voor de individuele noodgevallen.

 

 

OSMTJ-BELGIUM O.S.M.T.H. S.O.

+ THE GRAND PRIORY OF TEMPLARS OF BELGIUM +

Sovereign & Military Order of the Temple of Jerusalem

+ Le Grand Prieuré Traditionnel et Régulier de Belgique de Stricte Observance +

+ De Traditionele en Reguliere Groot Priorij van België van de Strikte Observantie +