OSMTJ – BELGIUM

OSMTH SO

+ Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem +

+ Sovereign & Military Order of the Temple of Jerusalem +

+ Masonic Templars +

GRAND PRIORY OF BELGIUM

Embassy General of

OSMTJ INTERNATIONAL

GRAND LODGE OF BELGIUM

obedience

THE GRAND ORIËNT OF MASONIC TEMPLARS INTERNATIONAL
G:.O:.M:.T:.I:.

Van harte welkom bij De Orde.

De Orde” :

OSMTJ – BELGIUM / OSMTH SO” : Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem  – Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem” is binnen de Tempel gemeenschap, de Reguliere en Traditionele, en betreft de authentieke en oudste Orde van België en de Wereld !

Wij zijn :

O.S.M.T.J.

BELGIUM

DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË

THE GRAND PRIORY OF BELGIUM

De geschiedenis van de Tempelorde in België gaat terug tot in het jaar 1825 bij de oprichting van de Eerste officiëel erkende Internationale Groot Priorij ter wereld.
Dit betreft : “De Groot Priorij van België” o.l.v. Dr. Fabre-Palaprat en ingevolge de Fontaine d’honneur terug tot in 1841 en werd publiekelijk geregistreerd in 1932. Ingevolge de naderende oorlog werd er vanaf 1939 verplicht ondergronds verder gewerkt. Vanaf 1951 verscheen de Tempelorde terug in de openbaarheid.

Gedurende de daarop volgende jaren werkte De Orde onder verschillende benamingen waaronder : “HET MEEST EERBIEDWAARDIG AARTSBROEDERLIJK GENOOTSCHAP VAN DE GEZELLEN VAN DE VIIe ZALIGHEID”, (hetgeen later één van onze afdelingen werd en tot op heden, verder werkt als ons Raadgevend Orgaan)., “Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani Strictae Observantiae”, Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem volgens de Strikte Observantie” & “Autonome Groot Priorij van de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem”

Aanvankelijk verkregen wij onze legitimiteit door de officiële erkenning door het Hoogste Internationaal Tempel Orgaan :  De Graaf :  Prince Régent: Don Fernando Campella Pinto Pereira DE SOUSA FONTES (Portugal), doch na herhaalde vaststellingen van ernstige onregelmatigheden en inbreuken tegen De Regel en de Constitutie van De Orde, werkten wij gedurende vele jaren verder als een autonome Groot Priorij.

Door kruisbestuiving en samensmelting met Broeders van andere Ordes zoals o.m. : Rozenkruisers, Johanieters en de Vrijmetselaars Grootloge van België werden wij vervolgens omgedoopt tot : “De Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem van de Strikte Observantie

In 2017 werden wij door het international orgaan : “The Regency Council” onder leiding van de Regent & “Guardian of The Temple Faith” : H.E. Prof., Dr., Nicolas HAIMOVICI HASTIER Ph.D., MD, General (ret. US NAVY), (Nice, France) (San Remo, Italy), volwaardig opgenomen in de wereldwijde overkoepelende stuctuur van het officiële orgaan “OSMTJ-INTERNATIONAL ” – “Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalemwww.osmtj-international.net en zulks onder de impulsen en in nauwe samenwerking met onze Amerikaanse zusterorde OSMTJ USA en genieten de Internationale erkenning als :

O.S.M.T.J. – BELGIUM

+ DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË +

+ THE GRAND PRIORY OF BELGIUM +

+ LE GRAND PRIEURÉ DE BELGIQUE +

+ GROßPRIORAT BELGIËN +

en werken hierbij onder de Internationale leiding van H.E. Grand Master Rudy R.H.R STEVENS (BELGIUM).

MASONIC TEMPLARS

Wij betreffen de “Strikte Observantie” en combineren in onze werking de gemeenschappelijke Kennis & Kunde van enerzijds de Tempeliers (Knights Templar) en anderzijds de Vrijmetselarij (Freemasonry).
Als Tempeliers orgaan vertegenwoordigen wij in België, en genieten wij de volle erkenning en ondersteuning van OSMTJ INTERNATIONAL (USA) – WWW.OSMTJ-INTERNATIONAL.NET – (USA) en werken onder hun gezag als de officiële GROOT
PRIORIJ VAN BELGIË.
Als Vrijmetselaars orgaan vertegenwoordigen wij in België, en genieten wij de volle erkenning en ondersteuning van de Obientie van: THE GRAND ORIËNT OF MASONIC TEMPLARS INTERNATIONAL (G:.O:.M:.T:.I:.), en het Groot Oosten van Portugal : THE GRAND ORIËNT ORDEM MISTA MAÇÓNICA DE PORTUGAL (OMM) – (PORTUGAL).

We are part of the authentic International Order : OSMTJ INTERNATIONAL (OSMTJ-INTERNATIONAL.NET).

“OSMTJ” is the French acronym for, “Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem.” Or in English translated as : “The Sovereign & Military Order of the Temple of Jerusalem”. Our Order strives to the highest ideals of and draws its inspiration from the ancient Order of the Temple. We strive to be the spiritual and philosophical heirs to the ancient Knights Templar founded by Hugues de Payens in 1118.

Our Masters are legally elected by the International Board of the Grand Magisterial Council (GMC), consisting out of the National Grand Priors worldwide and will serve for life, just as it has been done, during centuries, since the beginning of The Order.
The position of Regent or Grand Master requires the recommendation of The Master him/herself or His/Hers deputy (Grand Magisterial Seneschal) and can never be given by someone else than by the Grand Magisterial Council, nor can be passed on through anyone’s will or by being the son of a Grand Master.
When, however, the elections fail to meet these democratic standards, any appointment to become a ‘Master’ or ‘Regent’ is not legal, even any so called, “Templar Order” that uses claims to support Grand Master succession is not legitimate and is unacceptable.
We Serve under : Rudy R.H.R STEVENS who is the Grand Master of the Order.

Our Order was restored by His Imperial Majesty, Napoleon Bonaparte, by imperial decree in 1807. The official Order was installed in BELGIUM / EUROPE. In 1825 the Belgian Dr. Fabre- Palaprat started the renewed International Order. In 1853, it was given recognition by Emperor Napoleon III. In 1918, the Order was re-registered in France in accordance with French law. On January 19th, 1932, it was registered in Brussels, Belgium: 1957 Namur / Belgium BE-410 20708. This recording was done by three Belgian Templars in Brussels, Joseph Cleeremans, Gustave Jonckbloedt and Théodore Covias. The record of the registration of the “Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem” appears in the Belgian Monitor on January 20, 1933. Lastly, our Order was re-registered in Namur, Belgium, on November 15th, 1975. This was renewed in Nice (France) in 2020 and in Zürich, Swiss.

Sovereign & Military Order of the Temple of Jerusalem