OSMTJ

BELGIUM

DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË THE GRAND PRIORY OF BELGIUM

+ Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem +

+ Souvereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem +

WAARSCHUWING

Boodschap van de Groot Prior Magister van België

Wees behoedzaam voor Frauduleuze Praktijken en Pseudo Tempeliers

Het landschap van de talrijke Tempeliers Ordes verspreid over de wereld is verdeeld en bestaat thans uit tal van diverse neo-Tempeliers organisaties, (circa 150) , die alle pretenderen de originele, de oudste of de beste te zijn. … .

De wereld van Tempeliers spreekt voor velen tot de verbeelding. ‘Het Ridderschap’ , ‘de klederdracht’ , ‘de uniformen’ ‘het ongekende’ , ‘de mystiek’ , ‘de rituelen’ , ‘het avontuurlijke’ en ‘de geheimen’ oefenen vaak een bijzondere aantrekkingskracht uit.

Vaak om totaal verkeerde redenen wensen sommigen zich dan ook aan te sluiten bij de ‘Tempel Organisatie’.  Sommigen beschouwen de Tempel Orde als een louter folkloristisch gebeuren, een netwerk, een vrijetijdsclub of zelfs  een militie of sekte !

Wanneer zij als sollicitant afgewezen worden stichten zij zelf dan maar een nieuw ‘clubje’.

Bovendien loopt het in onze hedendaagse maatschappij vol met pseudo tempeliers, fantasten, charlatans, oplichters, bedriegers en zelfs, zoals in het verleden reeds bleek, personen die menen één of andere vijand met geweld te moeten bestrijden en zulks onder een valselijke  ‘Tempeliers vlag’ …. .

Onder het motto van ‘vrijheid van vereniging’ kan immers letterlijk iedereen een nieuw ‘clubje’ opstarten en zich ‘Tempelier’ noemen.

Zo ontstonden er in het verleden tal van ‘Pseudo Tempeliers Verenigingen’ die de fundamentele waarden en plichten van het Tempelier-schap en de filosofie van de Tempel Orde in het totaal niet respecteerden en hierbij de echte Orde in een slecht daglicht stelden.

In de hedendaagse ‘Tempelierswereld’ zijn er dan ook tal van neo-Tempeliersordes die elke vorm van enige legitimiteit missen. Zij verkregen helemaal géén goedkeuring van, of werden ook door géén officiële instantie erkend.

Hun ‘riddering’ is dan ook louter folkloristisch en heeft totaal géén officiële draagkracht.

Om toch maar enige legitimiteit aan te tonen, claimen zij erkend te zijn door één of andere officiële instantie. Als men dit dan vervolgens wat verder onderzoekt blijkt het hier vaak eerder om nogal ‘dubieuze’  of ‘niet transparante’ organisaties te gaan…. .

Deze zogenaamde “Priorijen’ of groeperingen van ‘Tempeliers’ floreren thans volop op het internet en wij begrijpen uw vragen en moeilijkheden om uw weg te vinden in deze menigte. De meerderheid van deze groeperingenn zijn overigens niet traditioneel en kunnen hetzij folkloristisch, hetzij subversief of zelfs racistisch blijken te zijn en zelfs als ‘gevaarlijk’ te omschrijven.

“OSMTJ – BELGIUM / OSMTH SO” of ‘De Magistrale Groot Priorij van de Tempeliers van België volgens de Stikte Observantie’ is de ENIGE wettelijke erfgenaam van de historische Groot Priorij van België. Zij is de enige die het Archief, de Documenten, de Rituelen en de Erebron van de Tempelierserfenis in België bezit.

Fra. Rudy Stevens
Groot Prior Magister van België