O.S.M.T.J.

BELGIUM

DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË

THE GRAND PRIORY OF BELGIUM

Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem

Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem

 

 

LEGITIMITEIT VAN “DE RIDDERING”

O.S.M.T.J.

De Ridderingen binnen De Orde putten hun legitimiteit uit :

  1. Het officiële ambt en statuut van de Regent & “Beschermer van het Tempeliers Geloof” : H.E. Mgr. / Prof. Dr. Nicolas HAIMOVICI HASTIER die het hoogste Internationale gezag heeft over, en de Internationale Leiding heeft over De Orde en tevens Masonic Templar 33e Graad is : “SOVEREIGN GRAND INSPECTOR GENERAL OF THE TEMPLE – °33”, beschikt over de volle legitimiteit om over te gaan tot Internationale Aanstellingen en Ridderingen.
     
  2. Het ambt van : “De Patriarch van Jérusalem en de Melkietische Grieks-Katholieke Patriarch van Antiochië en heel het Oosten, Alexandrië en Jerusalem, in Communie met Rome”, aangesteld door Z.E. De Paus van Rome, is een Internationaal erkend ‘institutioneel orgaan’ en ‘gesteld lichaam’, vastgelegd bij Internationale Verdragen en Verordeningen, en geniet de absolute ondersteuning en formele erkenning van de Verenigde Naties (U.N.), en is ingevolge de traditionele en conventionele grondbeginselen van Internationaal Recht, ten volle bevoegd, om tot Riddering over te gaan.
     
  3. Bovendien verlenen de historische overleveringswetten, naast de Landelijke en Statelijke Monarchieën, een ‘Geridderde’, ingevolge  de Fontaine d’honneur de volmacht op hun beurt tot Riddering over te gaan.