IN MEMORIAM

Met spijt in het hart dienden wij afscheid te nemen van onze Broeders & Zuster tijdens de voorbije periode.

Zijne Hoogwaardigheid, Zijne Excellentie, Monseigneur, de Eerbiedwaardige Broeder Emeritus Groot Prior Magister :

 EMERITUS GRAND PRIOR MAGISTER

Mgr. Dr. Michel DA COSTA FERNANDES

Mgr. Dr. Michel DA COSTA FERNANDES

(28-11-1937 – 09-11-2020)

EMERITUS GROOT PRIOR MAGISTER
Frater 33e Graad
MARKIES DE SANTA ROSA van het : HUIS HOHEN STAUFFEN”
Stichter van de Autonome Groot Priorij van de Strikte Observantie
SOVEREIGN GRAND INSPECTOR GENERAL OF THE TEMPLE
AMBASSADOR GENERAL
EMERITUS BISSCHOP & PRIESTER v.d. Oud-Katholieke Kerk België
EMERITUS GROOT MAARSCHALK ORDE VAN MALTA
GROOT MEESTER van het “Meest Eerbiedwaardig Aartsbroederlijk Genootschap van de Gezellen van de VIIe ZALIGHEID”

Charter Member OSMTJ-BELGIUM / OSMTH SO
Veiligheidschef SECURITAS INSURANCE & FORTIS AG, op rust
Lid EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD, op rust
Hoofdafgevaardigde Christelijke bediendenvakbond LBC, op rust

Groot Kruis Officier, Grand Collar Officer, Meester Groot Commandeur, Master, Sovereign Grand Inspector General of The Temple, Ridder / Knight Templar / Chevalier / Ritter

Zijne Excellentie, Monseigneur, de Eerbiedwaardige Broeder Groot Commandeur :

GRAND COMMANDER

Mgr. Fra. Karel DRIESEN

(27-01-1947 – 10-12-2020)

GROOT COMMANDEUR
Frater 29e Graad
Bestuurder
KNIGHT OF SAINT ANDREW
Stemgerechtigd lid van de HOGE RAAD
Charter Member OSMTH SO
CONSUL GENERAAL bij O.S.M.T.H. S.O.
ERE GROOT MAARSCHALK
ERE GROOT BALJUW
ERE GROOT ZWAARDDRAGER
ERE VOORZITTER van de TUCHT COMMISSIE
MEESTER van het “Meest Eerbiedwaardig Aartsbroederlijk Genootschap van dGezellen van dVIIZALIGHEID”
Stemgerechtigd lid van de NATIONALE HOGE RAAD VAN BELGIË
Charter Member OSMTJ-BELGIUM / OSMTH SO
Planning verantwoordelijke NMBS, op rust

Groot Officier, Groot Commandeur, Master, Meester, Chief Commander, Knight of Saint Andrew,
Ridder / Knight Templar / Chevalier / Ritter

De Eerbiedwaardige Zuster Copine :

COPINE

Sor. Viviane Cauwe

Sor. Viviane CAUWE

(08-11-1943 – 22-07-2020)

Echtgenote van Fra. Jean-Louis LAMS, Groot Kanselier OSMTJ – BELGIUM, Emeritus Groot Prior Magister OSMTH SO
MEDEWERKSTER bij het “Meest Eerbiedwaardig Aartsbroederlijk Genootschap van dGezellen van dVIIZALIGHEID”
Actief Lid van de AFDELING CARITAS
Actief Lid van de TRAVEL COMMISSIE
Licentiaat Romaanse Filologie, op rust

Copine OSMTJ BELGIUM / OSMTH SO