O.S.M.T.J.

BELGIUM

DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË

THE GRAND PRIORY OF BELGIUM

+ Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem +

+ Souvereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem +

 

LEGITIMITEIT VAN “DE ORDE”

O.S.M.T.J.

De geschiedenis van de Tempelorde wereldwijd in het algemeen en te België in het bijzonder, gaat ingevolge de Fontaine d’honneur terug tot in 1881 en werd als dudsdanig voor het eerst publiekelijk geregistreerd in het Belgisch Staatsblad in 1932. Bij zowel de oprichting van de oorspronkelijke als de hedendaagse Tempelorde zou België steeds een centrale rol gaan spelen. Ingevolge de naderende oorlog werd er vanaf 1939 verplicht ondergronds verder gewerkt.
Vanaf 1951 verscheen de Tempelorde terug in de openbaarheid.

Gedurende de daarop volgende jaren werkte De Orde onder verschillende benamingen waaronder :

HET MEEST EERBIEDWAARDIG AARTSBROEDERLIJK GENOOTSCHAP VAN DE GEZELLEN VAN DE VIIe ZALIGHEID”, (hetgeen later één van onze afdelingen werd en tot op heden, verder werkt als ons Raadgevend Orgaan), Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani Strictae Observantiae”,  “ Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem volgens de Strikte Observantie” & “Autonome Groot Priorij  van de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem”.

Aanvankelijk verkregen wij onze legitimiteit door de officiële erkenning door het Hoogste Internationaal Tempel Orgaan :  De Graaf :  Prince Régent : Don Fernando Campella Pinto Pereira DE SOUSA FONTES (Portugal), doch na herhaalde vaststellingen van ernstige onregelmatigheden en inbreuken tegen De Regel en de Consitutie van De Orde, werkten wij gedurende vele jaren verder als een Autonome Groot Priorij.

Tijdens deze periode verbroederden wij met de Broeders en Zusters OSMTH te Wallonië onder de benaming : “TEMPLARS OF BELGIUM” en verkregen vervolgens, als gevolg van deze samenwerking : als enige Orde de formele erkennning door :

Zijne Zaligheid, GREGORIOS III – Patriarch van Jerusalem en de stoel van Antiochië, van de Griekse Melkite Katholieke Kerk – Batriyark van de steden van Antiochië, Alexandrië en Jerusalem , van Cilicia, Syrië, Iberia, Arabië, Mesopotamië, Pentapolis, Ethiopië en van Egypte en het Oosten”.

Door kruisbestuiving en samensmelting met Broeders van andere Ordes zoals o.m. : Rozenkruisers, Johanieters en de Vrijmetselaars Grootloge van België werden wij vervolgens omgedoopt tot : “De Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem”

Als wellicht de oudste Orde in België en één der oudste en authentieke Ordes die in Europa actief bleven, werden wij in 2019 volwaardig opgenomen in de wereldwijde Internationale overkoepelende structuur van het officiële orgaan : “O.S.M.T.J. – INTERNATIONAL” – “Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem”  – www.osmtj-international.net – en zulks onder de impulsen en in nauwe samenwerking met onze Amerikaanse zusterorde OSMTJ USA – www.theknightstemplar.org – en genieten de Internationale erkenning als :

 

O.S.M.T.J. – BELGIUM

+ DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË +
+ THE GRAND PRIORY OF BELGIUM +
+ LE GRAND PRIEURE DE BELGIQUE +
+ GROßPRIORAT BELGIËN +

 

en werken onder het gezag en leiding van S.E., Regent Prof. Dr. Nicolas HAIMOVICI HASTIER (Nice, France) (San Remo, Italy) & Grand Master Ronald S. MANGUM (USA)