O.S.M.T.J.

BELGIUM

DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË

THE GRAND PRIORY OF BELGIUM

Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem

Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem

 

STRUCTUUR
ALGEMEEN

 

Internationaal

De Grootmeester / Regent

De Meesters

 ——————————————————————————————

Nationaal

 Groot Priorij

Met hierin zetelend de leden van de Hoge Raad :

Groot Prior Magister
Groot Kanselier / Groot Sénéchal
Groot Secretaris Generaal
Groot Zegelbewaarder
Groot Commandeur
Groot Maarschalk
Groot Baljuw
Groot Visitator / Groot Zwaarddrager
Vicaris Generaal / Groot Kapelaan

 

 Priorij

Met hierin zetelend :

De Prior Commandeur
De Commandeur Major / Perceptor
De Commandeur Inspecteur
De Commandeur Verificateur
De Commandeur
De Maarschalk
De Baljuw
De Visitator / Zwaarddrager
De Capitains,
De Eerste Luitenanten
De Luitenanten
 Vicaris / Kapelaan

  

Divisie

Met hierin zetelend :

 De Prior Commandeur
De Commandeur Major / Perceptor
De Commandeur Inspecteur
De Commandeur Verificateur
De Commandeur
De Maarschalk
De Baljuw
De Visitator / Zwaarddrager
De Capitains
De Eerste Luitenanten
De Luitenanten
 De Vicaris / Kapelaan
Commandeur
Capitain
Ie Luitenant
Luitenant
Vicaris
Ridder
Sergeant
Provoost
Gardiaan
Wachter-Joncker
Wachter-Ecuyer

 

 Commanderijen

Met hierin zetelend :

Commandeur
Zwaarddrager
Capitain
Ie Luitenant
Luitenant
Vicaris
Ridder
Sergeant
Provoost
Gardiaan
Wachter-Joncker
Wachter-Ecuyer
Novice
Postulant
Oblaat
Observant
Kandidaat / Asprirant


Verzoeker

  

Huizen , Ateliers & Afdelingen

o.l.v.

Een toegetreden lid die minstens de Rang van Ridder bezit
en bestaande
uit alle geïnteresseerden bestaande uit Toegetreden leden, Ereleden, Sympathisanten , enz… .

Sovereign & Military Order of the Temple of Jerusalem