O.S.M.T.J.

BELGIUM

DE GROOT PRIORIJ VAN BELGIË

THE GRAND PRIORY OF BELGIUM

Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem

Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem

 

EXPECTATIONS

 

De Orde” die veel vroeger bekend stond als “De Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomon” of nog anders als: “De Tempeliers” wil een veilige thuishaven zijn voor haar leden, waar iedereen zich goed kan voelen. Als Broeder of Zuster ben je er thuis en sta je er nooit alleen voor !

Als humanitaire organisatie, Studie & Denktank” en ngo willen wij hulp bieden, daar waar nodig,  door caritatieve en humanitaire acties, en beschouwen het tot onze bijzondere opdracht : hulp aan derden, minderbedeelden en hulpbehoevenden te verlenen, en willen ons inzetten ter bescherming van de medemens, de zwakkere in de maatschappij, in het algemeen en het welzijn van de dieren & de natuur en leefmilieu in het bijzonder , waarbij wij vooral oog hebben voor de individuele noodgevallen.

Het is nooit gemakkelijk of eenvoudig om een antwoord te geven op de vaak gestelde vraag : “Wie zijn jullie eigenlijk” ?

Wij, dat is : OSMTJ – OSMTH SO of “De Groot Priorij van België van de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem”, vroeger bekend als “De Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomon” of nog anders als : “De Tempeliers”.

Eigenlijk bestaat op de vragen : “Wie zijn jullie?” en “Wat doen jullie?” zo maar géén pasklaar antwoord, en de uiteenzetting zelf roept nog een heuse reeks nieuwe vragen op…..

Zoals u ongetwijfeld reeds weet : Men treedt niet in de Tempel Orde zoals in eender welke club of vereniging.
Wij zijn géén Service Club.
Wij zijn géén Folkloristische vereniging.
Wij zijn géén ‘vrijetijdsvereniging’

Bij De Orde gaat het er niet over om louter deel te nemen aan culturele, caritatieve of folkloristische manifestaties, maar om een gedegen, formeel en fundamenteel engagement.

Het is onmogelijk “De Tempel” te leren kennen op enkele uurtjes.

De verworven kennis zou enkel theoretisch en verbaal zijn en slechts zeer oppervlakkig.

In werkelijkheid kan men de Tempel enkel leren kennen door hem dagelijks te beleven, door het dagelijks beleven van zijn idealen en het beoefenen van zijn filosofie. Iedere nieuwe dag brengt steeds weer een nieuwe dimensie aan die kennis.

Laten wij vooraf duidelijk stellen :  De Orde” is géén sekte.
Er is géén ideologie en géén politieke of religieuze doctrine.
Wij zijn géén religieuze vereniging. Wij hebben géén bindingen met een “Kerk”. Wel zijn we Christelijk geïnspireerd en geloven in het bestaan van GOD, als Opperwezen,  als Bouwmeester van het Heelal. Wij geven géén definitie aan het Opperwezen en laten eenieder de absolute vrije keuze zich hier een persoonlijke opvatting over te vormen. Wij staan volledig ‘open’ voor iedere Religie. Wij verwerpen uitdrukkelijk iedere vorm van godsdienstoorlogen en verzetten ons tegen iedere vorm van agressie, geweld en terrorisme,
Iedereen is vrij zich uit te drukken en te spreken binnen het kader van zijn eigen persoonlijke overtuiging, en met respect voor de overtuiging van anderen.

Er is géén ander gemeenschappelijk streven dan het vergaren van Kennis en het verwerven van de Vrede.
Er is géén financiële druk op lonen en/of inkomsten, er is wel een inschrijvingsrecht en een jaarlijkse bijdrage.
En het staat uiteraard iedereen vrij, wanneer hij/zij dit ook maar wenst, uit De Orde” te treden.

Er bestaat echter wel de absolute plicht van Broederlijkheid jegens de anderen, en tegenover allen, of zij in nood verkeren of niet,
Er is een vorming die een bijzondere inzet vereist,
Er is een discipline,
Er zijn kledingvoorschriften,
Er is een strikte hiërarchie.

Om te ‘Kennen’ moet men ‘Leren’.

Om te ‘Leren’ moet men ‘Deelnemen’.

Door middel van studie en door middel van doorgedreven psychische, intellectuele en fysische training  willen wij ons individueel vervolmaken. Door middel van onze Kennis en Kunde willen wij ons inzetten ter bescherming van de medemens, de zwakkere in de maatschappij, in het algemeen en het welzijn van de dieren & de natuur en leefmilieu in het bijzonder.
Als “denktank” buigen wij ons over maatschappelijke problemen en trachten wij een ‘betere’ wereld tot stand te brengen.
Door caritatieve en humanitaire acties willen wij hulp bieden, waar nodig.

Sovereign & Military Order of the Temple of Jerusalem

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani

Strictae Observantiae”